Maliye

            Maliye; kamuyla ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların tümü, konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı şeklinde tanımlanabilir.
            Maliye Programının amacı, maliye bilim dalının esaslarını öğretmek, vergi, bütçe ve mali planlama konularında nitelikli  ve yaratıcı  ara elemanlar yetiştirmektir.
 
İŞ OLANAKLARI
           Maliye Programı öğrencileri, İşletme, Ekonomi, Hukuk ve Muhasebe bilgileri yanında ağırlıklı olarak aldığı Maliye ve Vergi dersleri nedeniyle Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik  Kurumu ve Bakanlıkların çeşitli birimlerine ara eleman olarak yetiştirilmektedir.
            Program mezunları yukarıda söz edilen çalışma alanları dışında, kendi adlarına büro açarak Serbest  Muhasebeci unvanı ile de çalışabilmektedirler.

 

Bu içerik 26.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 9493 kez okundu.
Hızlı Erişim
Ders Programı
Sınav Programı
Mezuniyet Belgesi
Öğrenci Konseyi
Ajanda
Telefon Rehberi
Merkez Kütüphane
Kariyer Merkezi
Öneri-Şikayet Formu