Maliye Programı


MALİYE PROGRAMI

Resim


Maliye alanında temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımaları da göz önüne alındığında sektörün önemi artmaktadır. Mali kurumlarda ihtiyaç duyulan kadrolar ve özel sektörde hizmet veren işletmeler için, ekonomi ve maliye teorilerini bilen, matematik ve ekonomiye ilgi duyan, mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirebilen nitelikli ara elemanlar arayışı söz konusudur. Maliye programı geniş bir istihdama sahip olan sektöre ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesinde gerekli olan eğitimi vermektedir.

Programın Amacı
Maliye ön lisans programı, başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektörde, genel ekonomi, kamu kesimi ekonomisi, vergi, bütçe ve muhasebe alanında mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek maliyecilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
 
Maliye Programı Mezunlarının Nitelikleri
Maliye Programı mezunu ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek bilgiye sahip ve kamu kesimi ve özel sektörün orta ve üst kademelerinde çalışabilecek niteliktedir.. Çağımızın gereklerine uygun mali bilgilerle donatılmış ve kamu sektörü ve özel sektörde finansal yapıya hâkim olacak şekilde ön lisans eğitimini tamamlamaktadır.
 
Maliye Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
Maliye Programı mezunu Mezun olanlar muhasebe, mali müşavirlik gibi dallarda,  kamuda yüksekokul mezunlarının alındığı çeşitli konumlarda kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Maliye meslek elemanları mahalli idarelerde, Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile Mal Müdürlükleri’nde, Vergi Daireleri’nde, diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca bankalarda ve özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler.
Program mezunları yukarıda söz edilen çalışma alanları dışında, gerekli lisans eğitimi ve stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına büro açarak Serbest  Muhasebeci Mali Müşavir unvanı ile de çalışabilmektedirler.
 
Maliye Programında Alınan Dersler
Maliye Programında; YÖK zorunlu dersleri yanında, alanında kamu maliyesi, temel hukuk, maliye politikası,  Türk vergi sistemi, muhasebe, mali tablolar analizi, devlet bütçesi, ticaret hukuku,  gibi mesleki eğitim odaklı dersleri içinde barındırmakta ayrıca seçmeli ve alan dışı seçmeli dersler ile iş hayatında ilgi ve gerek duyulabilecek dersler verilmektedir.
 
Maliye Programının Mezuniyet Şartları
Programın ders planında öngörülen ve ilk 3 yarı yıllık eğitim-öğretimde dersleri başarı ile tamamlayan toplamda en az 90 AKTS ders kredisi almış olmak ve 4. yarıyılda 18 AKTS’lik iş yeri uygulama eğitimi ile 12 AKTS’lik staj eğitimini yaparak, toplamda en az 120 AKTS’lik kredisini tamamlayanlar diploma almaya hak kazanır. 3+1 lik sistem uygulanmaktadır.

3+1 İş Yeri Uygulama Eğitim Modeli Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin TIKLAYINIZ.
Bu içerik 08.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 138 kez okundu.