Trakya Üniversitesi Yemek Yardımı Verilmesine İlişkin Yönerge

Trakya Üniversitesi Yemek Yardımı Verilmesine İlişkin Yönerge uyarınca, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemizde öğrenim gören maddi imkanları yetersiz öğrencilere yemek yardımı yapılacaktır.

Yemek Yardımı başvuruları 06 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, 14 Şubat 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.

Yemek yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler, Başvurularını http://sks.trakya.edu.tr/ internet adresinden ilan edilen dilekçe ve Yemek Yardımı Başvuru Formunu ( FORM-1 ) doldurmak suretiyle öğrenim gördükleri okullara yapacaklardır.

YEMEK YARDIMINDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
MADDE 6- (1) Yemek yardımından yararlanabilmeleri için öğrencilerin:
a) Normal öğrenim süresi içinde okuyor olmaları,
b) Yardıma muhtaç olmaları,
c) Başvuru döneminde kayıt dondurmamış olmaları,
ç) Disiplin cezası almamış olmaları,
d) Ölüm aylığı ve nafaka dışında başka gelir elde etmemeleri ya da
asgari ücretin altında bir gelire sahip olmaları,
e) Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsünde çalışmıyor olmaları,
YEMEK YARDIMINDAN KOŞULSUZ OLARAK FAYDALANABİLECEK ÖĞRENCİLER
MADDE 7-(1)
a) Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.
b) Anne/baba/kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.
Bu içerik 01.02.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 958 kez okundu.