Sınav Değerlendirme Yönteminde Değişiklik Yapılmıştır

Üniversitemiz Senatosunun 27 Haziran 2019 tarih ve 10 sayılı toplansında alınan 32 numaralı karar doğrultusunda, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere başarı notunun hesaplanmasında ”Mutlak  Değerlendirme Sistemi” yerine “Bağıl Değerlendirme Yöntemi’nin (ara sınav notunun %30’ı ,yarıyıl sonunda alınan notun %70’ı alınarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Önceki dönemde mutlak değerlendirme ile yapılan sınavlar aynen kalacaktır. Değişiklik 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz dönenminden itibaren tüm öğrencilere uygulanacaktır.
Bu içerik 10.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 143 kez okundu.