KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM DUYURUSU

Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak  Çalışmak isteyen öğrenciler “Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak  Şartlar”ı taşıyorlar ise başvurularını ekte bulunan başvuru formunu doldurarak 17 Ekim 2017  tarihine kadar  Meslek Yüksekokul Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğrencilerde aranacak şartlar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine geri ödemeli burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Trakya Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak ,

c) Kayıt donduran öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

f) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

(2) Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak

NE KADAR GELİR ELDE EDEBİLİRİM?

Öğrencilerimiz 1 saatlik çalışmaları karşılığında  halinde brüt 6.00 TL gelir elde ederler. Öğrencilerimizin ders yoğunluğu ve sosyal aktiviteleri düşünülerek aylık çalışma süresi 60 saat ile sınırlandırılmıştır.

ÇALIŞIYOR OLMAM AİLEMDEN ALDIĞIM HAKLARI ORTADAN KALDIRIR MI?

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları öğrenim kredisi, dul ve yetim aylığı gibi aylıkları ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

 

BİRİM ADI : UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrencinin Yapacağı İşin Adı

 

Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak  Şartlar

 

4

 

       Öğrenci İşleri

 

İyi derecede bilgisayar kullanması

 

3

 

       Sekreterya


İyi derecede bilgisayar ve fax makinesi kullanması

 

1


Not:Çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartları taşıyan öğrencilerin gerekli evrakları en geç 17/10/2017 tarihine kadar İdari Bina 2. Kat İbrahim DİNÇER'e teslim etmeleri gerekmektedir.

Ek Dosyalar
Bu içerik 12.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 931 kez okundu.