Devamsızlık Yönetmeliğinde Değişiklik

Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları eğitim öğretim yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre;

"11/8/2003 tarihli ve 25196 saylı Resmi Gazete'de yayınlanan Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Egitim, Ögretim ve  Sınav  Yönetmeliğinin  15 inci  maddesinin  ikinci  fıkrası  aşağıdaki  şekilde degiştirilmiştir."

"Derslere devam durumu, dersin sorumlusu ögretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Uzaktan eğitim programlarında devam zorunluluğu yoktur. Diğer programlarda, öğrencilerin teorik derslerin % 80'ine, ders uygulamaları ve laboratuarların % 90'ına devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz."

Tüm öğrecilerimize duyurulur.

Bu içerik 13.09.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1592 kez okundu.