DD (Başarısız) Olan Notların DB(Başarılı) Yapılması Hakkında!

2018-2019 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi Genel Not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrencilerimizin DD (Başarısız) olan notları DB (Başarılı) olarak 01 ŞUBAT 2019  tarihine kadar düzeltilecektir.  

Genel Not ortalaması 2,50 ve üzerinde olup final sınavlarından herhangi bir veya birden fazla dersten notu DD olan öğrencilerimizin bütünleme sınavlarına girip – girmemeleri kendi tasarruflarındadır. 

Eğer bütünleme sınavlarına girer ise bütünleme sınavından aldığı not geçerlidir. (Final sınavından aldığı not geçerliliğini yitirir.) 

N
ot ortalaması 2,50 ve üzerinde olup, harf notu FF ve FD  olan dersler için hiçbir şekilde mevzuat gereği işlem yapılamaz ve bu dersler için bütünleme sınavına girilmesi gereklidir.

Resim


NOT: Bu Resimdeki Puan Örnek Olup Transkriptte Nereye Bakılması Gerektiğini Göstermektedir.
Bu içerik 22.01.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 2246 kez okundu.